Hüpoteeklaen

Hüpoteeklaen on paindlik ja mitmekülgne finantsinstrumend, mida saab kasutada kinnisvara ostmiseks, renoveerimiseks või suuremateks investeeringuteks.

Selleks, et leida sobivaim lahendus, tuleks kaaluda erinevate pankade ja laenupakkujate tingimusi ja intressimäärasid.

Bondora

Intress alates 9,66%
Laenud alates 500€

Creditea

Intress alates 24%
Laenud alates 1€

Credit24

Intress alates 24%
Laenud alates 50€

Boonuslaen

Intress alates 2%
Laenud alates 100€

TFBank

Intress alates 7,9%
Laenud alates 1000€

Coop Pank

Intress alates 3,5%
Laenud alates 300€

Ferratum

Intress alates 2%
Laenud alates 100€

Laen.ee

Intress alates 1,5%
Laenud alates 200€

Raha24

Intress alates 2%
Laenud alates 100€

SMS Raha

Intress alates 2%
Laenud alates 200€

Hüpoteeklaenu olemus

Hüpoteeklaen on laen, mille tagatiseks kasutatakse kinnisvara. See pakub võimalust saada suuremaid laenusummasid pikemaks ajaks, tagades samas kindluse nii laenuandjale kui ka laenuvõtjale.

Hüpoteeklaenu definitsioon

Hüpoteeklaen on laenutoode, mille puhul laenusaaja annab kinnisvara laenuandjale tagatiseks. Seda tüüpi laen sobib suuremate investeeringute tegemiseks, sealhulgas kinnisvara ostmiseks, renoveerimiseks või äritegevuse alustamiseks. Hüpoteeklaene pakuvad pangad ja muud finantsasutused, kes hindavad laenuvõtja krediidivõimekust ja tagatiseks oleva kinnisvara väärtust. Seega on hüpoteeklaen oluline finantseerimisvahend, mis aitab laenuvõtjatel oma pikaajalisi unistusi ellu viia.

Kinnisvara tagatis

Hüpoteeklaenu võtmiseks on vajalik kinnisvara tagatis. Tagatiseks sobib Eestis asuv korter, eramu või muu kinnisvara, mis vastab laenuandja tingimustele. Tagatiseks olev kinnisvara annab laenuandjale kindluse, et laenuvõtja suudab laenu tagasi maksta. Kui laenuvõtja jätab laenu tagasimaksmata, on laenuandjal õigus kinnisvara müüa, et katta tekkinud võlg.

Laen ja hüpoteek

Hüpoteek on juriidiliselt siduv kokkulepe, mis kinnitab kinnisvara kasutamist laenu tagatisena. Hüpoteegiga seotud leping määrab laenu tingimused, sealhulgas intressimäärad, tagasimaksete graafiku ja laenusumma. Laenusaaja kohustub laenu tingimusi täitma, samas kui laenuandja tagab vajaliku kapitali saadaoleva hüpoteegi vastu. Hüpoteegi puudumisel ei saaks kinnisvara kasutada laenu tagatiseks, mis muudaks laenuvõimaluse palju keerulisemaks ja riskantsemaks.

Laenusumma ja tingimused

Hüpoteeklaenu saab taotleda summas 2000€ kuni 2 000 000€, olenevalt kinnisvara väärtusest ja laenuvõtja vajadustest. Intressimäärad varieeruvad ja võivad olla fikseeritud või muutuvad. Laenutähtaegu saab määrata kuni 30 aastaks, mis annab laenuvõtjatele paindlikkuse planeerida tagasimakseid pikema aja jooksul. Tingimuste osas võivad laenuandjad pakkuda erinevaid soodustusi ja paindlikkust, näiteks maksepuhkuseid või võimalust laenusummat suurendada täiendava tagatise olemasolu korral.

Hüpoteeklaenu taotlemine

Hüpoteeklaenu taotlemise protsess hõlmab mitmeid samme ja nõudeid, mida tuleb täita. See hõlmab taotluse protsessi, laenusaaja nõudeid, notari rolli, hindamisakti koostamist ja kinnistusraamatu toiminguid.

Taotluse protsess

Hüpoteeklaenu taotlemine algab laenutaotluse esitamisega pangale või muule krediidiandjale. Enne taotluse esitamist tuleks tutvuda erinevate laenupakkujate tingimuste ja intressimääradega.

Laenutaotluses tuleb esitada:

 • Taotleja isikuandmed
 • Sissetulekute info
 • Soovitava laenusumma ja perioodi info

Peale taotluse esitamist analüüsib krediidiandja taotleja krediidivõimekust ning saadab vastavuses olevate tingimuste korral pakkumise.

Nõuded taotlejale

Hüpoteeklaenu taotlemisel on teatud nõuded, mida taotlejad peavad täitma. Taotlejal peab olema regulaarne sissetulek ja piisav krediidivõimekus. Mitmed pangad nõuavad ka laenule käendajat või täiendavaid tagatisi, mis võivad sisaldada kinnisvara kui tagatist.

Olulised nõuded:

 • Regulaarne palk
 • Puuduvad maksehäired
 • Piisav krediidivõimekus
 • Vajalik tagatisvara olemasolu

Nõuete kontrollimine on oluline osa laenu andmise protsessist ja aitab vähendada krediidiandja riske.

Notari roll

Notar mängib hüpoteeklaenu tehingutes olulist rolli. Tema ülesanne on tagada, et kõik lepingud oleksid seaduslikud ja korrektse vormistatud. Notariga koostatakse ja allkirjastatakse laenuleping, milles määratakse kindlaks laenu tingimused, sealhulgas intressimäär ja laenuperiood.

Notariteenused hõlmavad ka lepingutasusid, mis varieeruvad sõltuvalt lepingu väärtusest ja tehingu keerukusest. Notari osalus kindlustab, et kõik osapooled mõistavad oma kohustusi ja õigusi.

Hindamisakt

Hüpoteeklaenu tagatisvara hindamine on oluline etapp. Hindamisakti koostab tavaliselt sõltumatu kinnisvara hindaja. Hindamisaktis määratakse kindlaks kinnisvara turuväärtus, mis aitab krediidiandjal otsustada, millises ulatuses laenu väljastada.

Hindamisakti sisu:

 • Kinnisvara asukoht ja üldtingimused
 • Ehitise tehniline seisukord
 • Turuväärtuse hinnang

Hindamisakti koostamise kulud võivad varieeruda, kuid need on üldjuhul laenuvõtja kanda.

Kinnistusraamatu toimingud

Kinnistusraamat kajastab kogu kinnisvaraga seotud informatsiooni, sealhulgas hüpoteegid. Pärast hüpoteeklaenu lepingu sõlmimist tuleb hüpoteek registreerida kinnistusraamatus. See toiming tagab, et kinnisvara on õiguslikult seotud laenulepinguga.

Kinnistusraamatu toimingud:

 • Hüpoteegi registreerimine ametlikuks tagatiseks
 • Muudatuste ja uuenduste kajastamine
 • Omandiõiguse registreerimine

Hüpoteeklaenu leping

Hüpoteeklaenu leping hõlmab mitmeid olulisi aspekte, sealhulgas lepingu põhitingimusi, intressimäärade kindlaksmääramist ning tagasimaksetingimusi. Täpsed lepingutingimused ja nendega seotud detailid on kriitilise tähtsusega laenuvõtjatele.

Lepingu põhitingimused

Lepingu sõlmimisel määratakse kindlaks laenusumma, laenuperiood, intressimäär ja tagatis. Tavaliselt nõutakse kinnisvara tagatisel laenu puhul tagatiseks kinnisvara hindamist. Hüpoteeklaenu summa võib ulatuda 5000 eurost kuni 2 miljoni euroni.

Lepingu ülesütlemise alused on samuti lepingutingimustes selgelt sätestatud. Makse hilinemise korral, näiteks kolmel järjestikusel kuul, võib pank lepingut erakorraliselt lõpetada. Ka intressimakse viivitused ja muud võlgnetavad maksed võivad viia võla sissenõudmisele, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust.

Intressi määramine

Intressimakse ja intressimäär määravad ära laenu kogukulukuse. Intressimäär võib olla kas fikseeritud või seotud Euriboriga. 

Fikseeritud intressimäär tähendab, et intress püsib kogu laenuperioodi jooksul muutumatuna. Euriboriga seotud intressimäär muutub vastavalt Euribori kõikumistele, mis võib tähendada laenuvõtja jaoks kas suuremaid või väiksemaid kuumakseid. Vahel sisaldavad lepingud ka tingimusi intressimäära perioodiliseks läbivaatamiseks.

Tagasimakse tingimused

Tagasimakse tingimused hõlmavad maksegraafikut, kuumaksete summat ja laenuperioodi kestust. Laenuvõtjad saavad valida annuiteet- või bullet-graafiku vahel. Annuitasgraafiku puhul jaotub laenumakse kogu laenuperioodi jooksul ühtlaselt. Bullet-graafikuga makstakse põhiosa alles laenuperioodi lõpus, mis tähendab väheseid või olematuid põhimakseid laenuperioodi jooksul.

Kuumakse suurus ja tingimused sõltuvad laenusummast ja laenuperioodi pikkusest. Näiteks võib kuumakse olla 161 eurot kuus sõltuvalt laenusummast ja perioodist. Täpse kuumakse ja maksegraafiku määramiseks kasutatakse hüpoteeklaenu kalkulaatoreid.

Laenukulud ja maksed

Hüpoteeklaenu puhul on oluline mõista laenuga seotud kulusid ja igakuiste maksetega kaasnevaid intressimäärasid. Järgnevalt käsitleme üksikasjalikult, millised kulud ja maksed ühe hüpoteeklaenu võtmisel kaasnevad.

Laenukulud

Laenukulud sisaldavad mitmeid erinevaid komponente, nagu näiteks lepingutasu, haldustasu ja muud kulud.

Samuti võivad kaasneda kulud, kui soovitakse lepingut muuta või laenuperioodi pikendada.

Lisaks tuleks arvestada haldustasudega, mis erinevad pankade lõikes. Teatud juhtudel võib laenuvõtja vajada käendajat, mis on vajalik eriti siis, kui laenu tagasimakse võimekus on piiratum. Käendaja tagab, et laen makstakse isegi siis, kui põhivõtja ei suuda seda teha.

Laenuga seotud muud kulud võivad hõlmata ka kinnisvara hindamist ja notaritasusid. Kõik need kulud tuleks enne laenu võtmist selgelt üle vaadata ja kaaluda.

Intressid ja maksed

Hüpoteeklaenu intress sõltub lepingus kokkulepitud määrast, laenuperioodist ja turusituatsioonist. Intressimäärade struktuur jaguneb tavaliselt kaheks: fikseeritud ja ujuv intressimäär. Fikseeritud intressimääraga on intressid konstandid kogu laenuperioodi jooksul.

Igakuised intressimaksed sõltuvad ka sellest, kui palju laenu tagasi maksta. Esialgu moodustavad igakuiste maksete suurema osa intressimaksed, kuid aja jooksul kasvab põhiosa maksete osakaal.

Laenuvõtjad peaksid teadma ka bullet-graafikut, mis tähendab, et kogu laenu põhiosa tagasimakse toimub perioodi lõpus. Selle aja jooksul tasutakse ainult intressimaksed. Lisaks saab laenude tagatiseks kasutada sealhulgas maja, korterit või maatükki.

Igakuine laenumakse tuleks üles seada vastavalt leibkonna rahalistele võimalustele, tagamaks, et kallitele täiendavatele kuludele ei järgne maksehäireid. Intressimäärade variatiivsust tuleks arvestada pikaajalise krediidiplaani koostamisel.

Lisateenused ja laenuhaldus

Lisateenused ja laenuhaldus hõlmavad olulisi teenuseid, nagu laenukindlustus ja maksepuhkuse võimalused. Need teenused aitavad tagada laenuvõtjate rahalise stabiilsuse ja paindlikkuse.

Laenukindlustus

Laenukindlustus on oluline teenus, mida pakutakse hüpoteeklaenu osana. See kindlustus katab laenuvõtjate kohustused, kui nad ei suuda laenumakseid teha näiteks haiguse, töökaotuse või surma tõttu. Seda tüüpi kindlustus vähendab riskide koormust nii laenuvõtjale kui ka laenuandjale.

Laenuandjad pakuvad erinevaid kindlustuspakette, mis võivad hõlmata erinevaid kaitsemehhanisme. Laenukindlustus võib hõlmata nii täielikku kindlustuskaitset kui ka osalist, sõltuvalt laenuvõtja vajadustest ja laenulepingu tingimustest. Oluline on kindlustustingimustega põhjalikult tutvuda ja valida sobivaim variant.

Tähtis on teada, et laenukindlustus ei pruugi olla kohustuslik, kuid see on väga soovitatav, et vähendada ootamatustest tulenevaid rahalisi riske. Laenukindlustuse valimine võib pakkuda laenuvõtjatele meelerahu ja kindlustunnet tuleviku osas.

Maksepuhkuse võimalused

Maksepuhkus on paindlik lahendus, mida paljud laenuandjad pakuvad laenuvõtjatele ajutiste rahaliste raskuste korral. Maksepuhkuse ajal võib laenuvõtja ajutiselt peatada laenumaksete tasumise või vähendada makseid, andes seega võimaluse majanduslikult raskel ajal toime tulla.

Maksepuhkuse tingimused ja kestus sõltuvad laenuandjast ja laenulepingust. Tavaliselt saavad laenuvõtjad taotleda maksepuhkust 3 kuni 12 kuu jooksul.

Maksepuhkuse taotlemiseks peavad laenuvõtjad tavaliselt esitama taotluse ja põhjendama vajadust. Oluline on arvestada, et maksepuhkuse ajal kogunevad intressid ja need tuleb hiljem tasuda. Maksepuhkus ei tähenda laenu tasumise lõpetamist, vaid ajutist kergendust.

Hüpoteeklaenu riskid

Hüpoteeklaenu võtmisega kaasneb mitmeid olulisi riskifaktoreid, mida tuleb enne otsuse tegemist hoolikalt kaaluda. Laenu tasumata jätmisel võib laenuvõtja kaotada oma vara, mis on hüpoteegiga tagatud.

Laenuvõtja riskid

Laenuvõtja peamine risk on maksevõime kaotus. Kui laenuvõtja ei suuda oma igakuiseid laenumakseid tasuda, võib pank algatada protsessi, mille käigus laen tagatisvara müümiseks sundvõõrandatakse. See tähendab, et laenuvõtja jääb ilma varast, mille ta on hüpoteegi tagatiseks andnud.

Laenuga seotud kulud, nagu intressimäärad ja teenustasud, võivad aja jooksul muutuda. Näiteks, kui turu intressimäärad tõusevad, võib ka hüpoteeklaenu intressimäär suureneda, mis omakorda suurendab kuumakset. See võib põhjustada rahalisi raskusi.

Lisaks on hüpoteeklaen tavaliselt pikaajaline kohustus, sageli 20 aastat või enam. Sellise pikajalise kohustusega kaasneb risk, et laenuvõtja eluolu või majanduslik olukord võib halveneda.

Tagatiseks oleva kinnisvara müük

Kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta, müüb pank kinnisvara, et katta laenu jääk. Müügiprotsess võib olla keeruline ja aeganõudev, eriti kui kinnisvaraturg on stagnatsioonis või hinnad langevad.

Sundmüügiga võib kaasneda vara väärtuse vähenemine. Kui vara müüakse allapoole turuhinda, võib see tähendada, et laenuvõtja jääb siiski võlgu ka pärast müüki, mis tekitab lisakoormust.

Lisaks peab laenuvõtja olema teadlik sellest, et kinnisvara müük võib tähendada kodust ilma jäämist. See võib olla emotsionaalselt ja finantsiliselt raske, eriti kui tegemist on pereliikmete elukoha või pikaajalise koduga.

Mis on kiirlaenuekspert.ee?

Kiirlaenuekspert on abivahend erinevate laenude võrdlemiseks. Meie teave põhineb sõltumatul uurimisel ning see võib erineda sellest, mida näete finantsasutuse või teenusepakkuja kodulehel. Võrdluspakkumiste või teenuste võrdlemisel kinnitage asjakohane teave asutuse või teenusepakkuja veebisaidilt. Ühtegi meie veebilehe sisu ei tohiks võtta soovitusena mainitud finantstoodete kasutamiseks. Enne finantstoodete või -teenuste kasutamist konsulteerige eksperdiga.

Me võime saada tasu partner ettevõtetelt nende toodete või teenuste esiletõstmise eest. Samuti võime saada tasu kui klõpsate meie veebisaidil postitatud linkidel.

hüpoteeklaen