Eraisiku laen

Eraisiku laen, kui otsite endale parimat ja sobivaimat laenupakkumist, siis allpool leiate kiirlaenude võrdluse ning mõned tegurid, mida enne kiirlaenu taotlemist kaaluda.

Meie teave põhineb sõltumatul uurimisel ning see võib erineda sellest, mida näete finantsasutuse või teenusepakkuja kodulehel. Võrdluspakkumiste või teenuste võrdlemisel kinnitage asjakohane teave asutuse või teenusepakkuja veebisaidilt. Ühtegi meie veebilehe sisu ei tohiks võtta soovitusena mainitud finantstoodete kasutamiseks. Enne finantstoodete või -teenuste kasutamist konsulteerige eksperdiga.

Bondora

Intress alates 9,66%
Laenud alates 500€

Creditea

Intress alates 24%
Laenud alates 1€

Credit24

Intress alates 24%
Laenud alates 50€

Boonuslaen

Intress alates 2%
Laenud alates 100€

TFBank

Intress alates 7,9%
Laenud alates 1000€

Coop Pank

Intress alates 3,5%
Laenud alates 300€

Ferratum

Intress alates 2%
Laenud alates 100€

Laen.ee

Intress alates 1,5%
Laenud alates 200€

Raha24

Intress alates 2%
Laenud alates 100€

SMS Raha

Intress alates 2%
Laenud alates 200€

Kas otsid paindlikku laenuvõimalust ilma suurema bürokraatiata? Eraisiku laen võib olla just see, mida vajad. Eraisiku laen on laenutüüp, kus üksikisikud laenavad raha otse teistelt inimestelt, vältides pankade ja krediidiasutuste kaasamist.

Eraisikult laenamine sobib erinevateks vajadusteks, olgu selleks kodu remontimine, reisimine või ootamatute kulutuste katmine. Laenutingimused on tavaliselt paindlikumad ning intressimäärad madalamad võrreldes traditsiooniliste laenupakkujatega. Eraisiku laene saab võtta nii intressiga kui ka intressita, olenevalt kokkuleppest laenuandja ja laenuvõtja vahel.

Eraisiku laenu ülevaade

Eraisiku laenud pakuvad paindlikke lahendusi rahalisteks vajadusteks. Peamine tähelepanu on laenulepingutel, tagatisel ja eraisikute vahelisel laenamisel.

Laenulepingu olemasolu

Eraisiku laenu võtmisel on oluline sõlmida laenuleping. Selline leping sätestab laenutingimused, sealhulgas laenusumma, intressimäär ja tagasimakseperiood. Lepingu olemasolu tagab turvalisuse mõlemale osapoolele ja aitab vältida arusaamatusi.

Laenutingimused võivad varieeruda sõltuvalt laenuandjast ja laenu tüübist. Näiteks tagatiseta laenude puhul on intressimäärad tavaliselt kõrgemad. Laen eraisikult võib pakkuda paindlikumaid tingimusi, kuid oluline on tagada, et kõik detailid oleksid selgelt kirjas ja mõistetavad.

Kinnisvara ja muude tagatiste roll

Kinnisvara võib olla oluline tagatis eraisiku laenu võtmisel. Tagatis annab laenuandjale kindlustunde laenu tagasimaksmise osas. Korterid, majad või muu kinnisvara tagatisena mõjutavad laenu saamise võimalusi ja intressimäära.

Tagatis võib samuti olla auto või muud väärtuslikud esemed. Tagatiseta laenude puhul on tavaliselt rangemad laenutingimused ja kõrgem intressimäär. Kinnisvara tagatisel on tihti madalam intressimäär ja pikem tagasimakseperiood. Vali sobiv tagatis vastavalt oma finantsvõimalustele.

Eraisikult eraisikule laenamine

Eraisikult laenamine muutub üha populaarsemaks. Mitmed platvormid võimaldavad lihtsalt võrrelda Eesti parimaid laenupakkumisi. Selle meetodi abil saab vältida panga või krediidiasutuse vahendustasusid ja tingimused võivad olla paindlikumad.

Eraisikust laenuandja võib pakkuda kohandatud intressimäära ja paindlikke tagasimaksevõimalusi. Siiski tuleb veenduda, et laenuandja on usaldusväärne ja kõik tingimused on kirjalikult fikseeritud. Sellised laenud sobivad hästi neile, kes otsivad alternatiivseid finantseerimisvõimalusi.

Pane tähele, et eraisikute vahelised laenud puudutavad otse ja lihtsamini, sageli ilma keeruliste nõuete või pikkade menetlusprotseduurideta.

Laenu taotlemise protsess

Laenu taotlemise protsess hõlmab mitmeid etappe, sealhulgas vajalike dokumentide esitamist, pangakonto väljavõtte ja sissetulekute analüüsi ning tagasiside saamist ja laenuotsuse tegemist.

Vajalikud dokumendid

Laenu taotlemiseks peavad taotlejad esitama mitmeid olulisi dokumente. Esimene vajalik dokument on isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart või pass. Kodakondsus ja elukoht peavad olema selgelt tõendatud.

Lisaks tuleb esitada pangakonto väljavõte, mis katab tavaliselt vähemalt viimase kuue kuu tehingud. See aitab laenuandjal analüüsida taotleja netosissetulekut. Veel vajatakse tööandja poolt väljastatud tõendit sissetuleku kohta, mis kinnitab stabiilse sissetuleku olemasolu. Teatud juhtudel võivad laenuandjad nõuda ka täiendavaid dokumente, näiteks maksehäirete puudumise tõendit.

Tagasiside ja laenuotsuse tegemine

Pärast vajalike dokumentide esitamist algab laenuandja põhjalik analüüsiprotsess. Laenuandja vaatab läbi esitatud dokumendid ja hindab taotleja krediidivõimekust.

See hõlmab taotluse kontrollimist ja taotleja isikuandmete verifitseerimist. Peamine eesmärk on kindlaks teha, kas taotleja suudab laenu tagasi maksta, arvestades tema netosissetulekut ja olemasolevaid kohustusi. Tagasiside taotlejale antakse tavaliselt paari päeva jooksul. Kui kõik tingimused on täidetud ja taotlus on heaks kiidetud, teeb laenuandja positiivse laenuotsuse ning edastab selle taotlejale.

Pangakonto väljavõtte ja sissetulekute analüüs

Pangakonto väljavõte mängib olulist rolli laenu taotlemise protsessis. Laenuandjad kasutavad pangakonto väljavõtet, et hinnata taotleja netosissetulekut ja kulutamiskäitumist. Netosissetulek peab olema piisav, et tagada laenu tagasimaksmine koos intressidega.

Laenuandjad analüüsivad väljavõtet, et kontrollida regulaarseid sissetulekuid, näiteks palka, ja hinnata, kas puuduvad maksehäired või suured ootamatud kulud. Oluline on, et kõik andmed oleksid korrektsed ja ajakohased, kuna see mõjutab otseselt laenuotsust. Vastuolude korral võivad laenuotsustamine ja laenu saamine olla raskendatud.

Laenukuludega seotud tingimused

Laenukulud hõlmavad mitmesuguseid tasusid, sealhulgas intresse ja haldustasusid, mis mõjutavad laenaja kogukulu. Tähtis on mõista, kuidas need kulud määratakse ja millised lisatasud võivad laenulepinguga kaasneda.

Intresside tagamaad

Intress on põhitasu, mida laenaja maksab laenatud summa kasutamise eest. Intressimäär sõltub mitmest tegurist, sealhulgas laenu tüübist ja laenaja krediidivõimest. Tagatiseta laen tähendab kõrgemat intressi, kuna see on laenuandja jaoks suurem risk. Vastupidiselt võivad tagatisega laenud, kus näiteks seotakse hüpoteek, pakkuda madalamat intressi tänu tagatiste olemasolule.

Laenuintresside arvutamisel tuleks arvestada ka intressimäära tüüpi:

 • Fikseeritud intress: Püsib muutumatuna kogu laenuperioodi jooksul.
 • Muudetav intress: Võib aja jooksul muutuda vastavalt turutingimustele.

Otsus, millist intressimäära valida, sõltub laenaja eelistustest ja turusituatsioonist. Näiteks fikseeritud intressiga laenud annavad kindlustunde, et maksed jäävad samaks, kuid muudetav intress võib pakkuda alguses madalamat määra.

Muu haldustasude ja lisakulude analüüs

Lisaks intressidele tuleb arvestada ka haldustasusid ja muid lisakulusid, mis võivad laenuga kaasas käia. Lepingutasu on tavaliselt ühekordne tasu, mida nõutakse laenu sõlmimisel. Haldustasu võib olla igakuine tasu, mis katab laenu haldamise kulud. Mõned laenuandjad võivad nõuda ka kindlustuslepingut, mis tagab laenule antud varade kaitse.

Mõnel juhul on võimalik, et laenuandja pakub maksepuhkust, mis võimaldab laenuvõtjal maksete tegemisel ajutist pausi. Samuti võib kaasneda käendus, kus kolmas isik vastutab laenu tagasimaksmise eest juhul, kui laenaja seda teha ei suuda.

Laenuvõtja krediidivõimekuse hindamine

Laenu taotlemisel on oluline hinnata laenuvõtja krediidivõimekust. Selleks peavad krediidiasutused analüüsima nii laenusummat ja sissetulekute suhet kui ka maksevõimet ja taustakontrolli protsesse.

Laenusumma ja sissetulekute suhete analüüs

Krediidiasutused peavad hindama laenusummat suhtes laenuvõtja sissetulekutega. Analüüs keskendub laenuvõtja sissetulekutele, et tagada, et igakuised kohustused ei ületaks tema finantsvõimekust.

 • Laenusumma peab olema proportsionaalne laenuvõtja sissetulekuga.
 • Krediidiasutused hindavad laenuvõtja igakuiseid sissetulekuid ja hindavad, kas laenusumma jääb mõistlikkuse piiresse.

Läbi selle analüüsi määratakse kindlaks maksimaalne laenusumma, mida laenuvõtja saab endale lubada, ilma et tema finantsseisund liiga suure riski alla satuks. Vastutustundlik laenamine nõuab täpset laenutingimuste kohandamist vastavalt laenuvõtja finantsolukorrale.

Maksevõime ja taustakontrolli protsessid

Maksevõime hindamine hõlmab laenuvõtja varasemate maksehäirete ja krediidiajaloo analüüsi. Taustakontroll aitab tuvastada võimalikke riske, mis võivad mõjutada laenu tagasimaksmise võimet.

 • Taustakontrolli käigus hinnatakse laenuvõtja krediidireitingut ja varasemaid maksekäitumisi.
 • Kontrollitakse, kas laenuvõtjal on varasemaid maksehäireid ja kuidas ta on nendega toime tulnud.

Krediidikontrolli meetodid varieeruvad, kuid tavaliselt hõlmavad need kolmanda osapoole andmebaaside kasutamist ja laenuvõtja makseajalugu analüüsimist. Läbi taustakontrolli on võimalik kindlaks teha, kas laenuvõtja suudab tulevasi kohustusi täita või vajab täiendavat finantsjärelevalvet.

Laenulepingu tingimused ja laenu tagasimaksmine

Laenuleping määrab kindlaks laenu tingimused, intressimäärad ja tagasimakseperioodid. Maksegraafik ja laenu tagasimakse tähtaegade paika panemine on olulised etapid selles protsessis.

Maksegraafiku koostamine

Maksegraafik on põhjalik plaan, mis näitab, millal ja kui palju laenusaaja peab tagasimakseid tegema. Tavaliselt on maksed igakuised ja jagatakse kogu laenuperioodi peale.

Maksegraafikus kajastuvad kõik vajalikud maksed, sealhulgas intress ja põhiosa. Intressimäär võib olla fikseeritud või muutuv, mõjutades igakuiseid makseid. Oluline on maksegraafik tekib mõlema poole kokkuleppel, tagamaks, et maksed on laenusaaja jaoks hallatavad.

Näiteks eraisiku laenude puhul, mis vajavad hüpoteeki, lisatakse ka kindlustuskulud.

Laenu tagasimakse tähtaegade paika panemine

Laenu tagasimakse tähtaegade määramine on kriitiline samm laenulepingus, kuna see määrab laenuperioodi pikkuse. Tavaliselt varieerub laenuperiood mõnest kuust mitme aastani, sõltuvalt laenusummast ja laenuandja tingimustest.

Laenusaaja ja laenuandja lepivad kokku konkreetsed kuupäevad. Näiteks kodulaenu taotlejad peavad arvestama sellega, et iga kaaslaenaja vastutab toimetuleku eest.

Tagasimakseperioodi läbimõtlemine aitab vältida finantsraskusi ja viiviseid. Kui tagasimaksmine kujuneb keeruliseks, on oluline sõlmida uuesti kokkulepe laenuandjaga.

Lisavõimalused Ja paindlikumad laenupakkumised

Eraisikutele mõeldud laenutoodete turg on muutunud paindlikumaks ja kättesaadavamaks. Selles jaotises käsitleme erinevaid lisavõimalusi ja paindliku laenude alamtüüpe.

Ilma tagatiseta või käendajat kasutamata laenud

Ilma tagatiseta laenud on populaarsed, sest need ei nõua kinnisvara, sõiduki ega muu vara pantimist. Need laenud sobivad hästi tarbimislaenudeks ja väikelaenudeks, kus laenusumma jääb mõistlikkuse piiresse. Krediidi kulukuse määr (KKM) võib varieeruda olenevalt laenupakkujast.

Ilma käendajata laenud on samuti atraktiivsed, kuna ei pea kolmandaid isikuid protsessi kaasama. See vähendab bürokraatiat ja otsuse tegemise kiirust.

Investorite poolt pakutavad laenutooted

Ühisrahastus on muutnud laenuturgu, võimaldades erainvestoritel anda laenu. Selle kaudu on võimalik soodsa intressiga laenata väiksemaid summasid, olgu selleks väikelaen või tarbimislaen. Investorite mitmekesisus aitab pakkuda paremaid laenutingimusi.

Platvormid nagu Intral ja Kreditex võimaldavad taotleda laene otse investoritelt. See meetod on paindlikum ja tihti kiirem kui traditsioonilised pangalaenud.

Laenuvõtmise alternatiivid

Laenupakkumiste alternatiive on mitmeid, näiteks elukindlustuse sõlmimine laenu tagatiseks. Lisaks on võimalik laenata summasid erinevatelt platvormidelt, mis pakuvad kiirlaene ja refinantseerimisteenuseid. 

Samuti on väikelaenu ja eluasemelaenu puhul võimalik kaaluda paindlikumaid tingimusi, sealhulgas pikemate laenuperioodide ja madalamate intressidega pakkumisi.

Lõpetuseks

Eraisikult laenu võtmine on Eestis aina populaarsem alternatiiv traditsioonilistele laenuvormidele. Selline laenutüüp pakub paindlikumaid tingimusi ja potentsiaalselt soodsamaid intressimäärasid võrreldes pankade pakutavate laenudega.

Eraisikult laenu eelised:

 • Vähem bürokraatiat
 • Kiiremad laenuotsused
 • Paindlikud tagasimaksegraafikud

Olulised tähelepanekud:

 • Kindlusta, et mõistad täielikult laenulepingut ja võimalikke lisakulusid
 • Kontrolli laenuandja tausta ja usaldusväärsust
 • Ole teadlik riskidest, mis kaasnevad eraisikult laenu võtmisega

Näiteks võib leida laenupakkujaid konkreetselt Eestis, kes pakuvad laenueraisikult kuni 10 000 eurot olenevalt laenuandjast ja laenutaotleja maksevõimekusest.

Huvitav on märkida, et laenude taotlemine on tavaliselt suhteliselt lihtne. Taotleja peab täitma vormi ja esitama vajalikud andmed, nagu sissetulek ja võimalikud maksehäired. Lisaks võib laenu saamiseks vajalik olla tagatis.

Viimane näide, kuidas laenud toimivad: kui laenata 10 000 eurot, tuleb arvestada laenu kogukulu, mis sisaldab nii laenusummat kui ka kõiki intresse.

Eraisiku ja ettevõtte vahelised laenud võivad samuti olla huvipakkuvad, kus laenulepingud ja maksetähtajad on täpselt määratletud. Laenusumma tagasimaksed tehakse tavaliselt ülekandega ettevõtte pangakontole.

Laenu võtmise protsess:

 1. Leia sobiv laenupakkuja
 2. Täida taotlusvorm
 3. Esita vajalikud dokumendid
 4. Allkirjasta leping
 5. Saa laenusumma oma kontole

Mis on kiirlaenuekspert.ee?

Kiirlaenuekspert on abivahend erinevate laenude võrdlemiseks. Meie teave põhineb sõltumatul uurimisel ning see võib erineda sellest, mida näete finantsasutuse või teenusepakkuja kodulehel. Võrdluspakkumiste või teenuste võrdlemisel kinnitage asjakohane teave asutuse või teenusepakkuja veebisaidilt. Ühtegi meie veebilehe sisu ei tohiks võtta soovitusena mainitud finantstoodete kasutamiseks. Enne finantstoodete või -teenuste kasutamist konsulteerige eksperdiga.

Me võime saada tasu partner ettevõtetelt nende toodete või teenuste esiletõstmise eest. Samuti võime saada tasu kui klõpsate meie veebisaidil postitatud linkidel.

Eraisiku laen